HELBURUA

Nabut 2003an sortutako gizarteratze enpresa da, helburu soziala nagusia izanik. Beraz, kalitatezko zerbitzuak eskeintzea eta, modu berean, atzerabide soziolaboralak dituzten gizon eta emakumeei gizarteratze aukerak ematea da gure helburu, hauen bizi kalitatea hobetu eta gizarteratze soziala lortzeko asmoz.

 

GURE KONPROMEZUAK

Kalitatezko zerbitzuak eskeintzea:  ezinhobeko zerbitzu bat emanez, tratu hurbil eta gizakor baten bidez, kostu interesgarri batekin.

Enplegua sustatzea: aukerak ez dituzten, hasierako formakuntza laboralaren beharra duten edota bere bizitzan zehar lana lortu ez duten pertsonei lanpostu bat eskeintzen diegu.

Banakako formakuntza ibilbideak ematea: lan jardueraren bidez, langileari laguntza soziala eta laborala ematen zaio, merkatu laboral arruntan barneratzeko menperatu behar dituzten gaitasunez hornituz.

Langileen ekintzak berdintasunez betetzea: emakumeen eta gizonen beharrak asetzeko dagokion neurriak ezarriz, hauen ekintzak berdintasunean ematen direla ziurtatuz. Horretarako, berdintasunerako helburuak ezartzen dituen plana prestatzen gabiltza, Nafarroako enpresen Genero Berdintasunaren kriterioak kontuan hartuz. Neurri desberdinak ezarriz, lana eta familia bateragarri egiteko neurriak, baita ardura postuetan emakumeen presentzia sendotzeko neurriak ere.

Ekonomia sozialaren apostu gara: ekonomi desberdin baten apostua egin dugu hasieratik, pertsona eta helburu sozialetan oinarrituta.

Gure bideragarritasuna bermatzen duen eta lortutako onurak berrinbertitzeko erabiltzen dituen ikuspegi ekonomikoa dugu eredu.